Ansökan om plats

Här kan du läsa om hur man ansöker om bostad med särskild service och hur det går till att få en plats på Cedervillan.

Hur ansöker man om bostad med särskild service för vuxna?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL bestämmer vilket stöd som du med funktionsnedsättning kan få. Du får information om detta av din socialsekreterare och möjlighet att diskutera vilket alternativ som passar just din situation.

Gruppbostad eller servicebostad?

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. Det kan handla om struktur, att utföra sysslor i hemmet, men också om ett behov av att ha närhet till personal, exempelvis för att kunna bryta isolation. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen och tillgång till personal finns under hela dygnet.

Behöver du lite mindre stöd kan servicebostad passa dig bra. En servicebostad består av lägenheter i ett trapphus eller bostadsområde. I närheten finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet.

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till kommunen gör LSS-handläggaren en utredning. När den är klar får du ett beslut där det står om du kommer att få boende (bifall) eller inte (avslag).

Om du beviljas bostad med särskild service ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka boenden du helst vill flytta till. Det är socialtjänsten som beslutar om vilken gruppbostad du kommer att beviljas.

Hur hittar jag information om vilka gruppboenden som finns?

Stockholms stad har en internkö med gruppbostäder som drivs i kommunal regi, entreprenader och ett fåtal privata gruppbostäder som är upphandlade. Därtill finns flera privata gruppbostäder som inte är upphandlade. Cedervillan är ett av dem. Information om privata gruppbostäder hittar du i söktjänster på Internet, exempelvis LSSGuiden och du kan även söka information på företagens hemsidor.

Hur vet jag vilka privata gruppbostäder som har plats ledig?

Det finns ingen heltäckande sammanställning som visar alla lediga platser på privata gruppbostäder. En gruppbostad består av 4-6 lägenheter. På grund av stor efterfrågan i Stockholmsområdet är det sällan platser står tomma och eftersom en insats sträcker sig över tid (ofta flera år) kan det också vara svårt att på förhand säga när plats kommer att bli ledig. Därför rekommenderas att du tar kontakt med flera gruppbostäder.

Hur går det till att få en plats på Cedervillan?

Du är välkommen att göra studiebesök på Cedervillan och lämna intresseanmälan. När Cedervillan får en plats ledig kontaktar vi de personer som lämnat intresseanmälan, socialtjänsten i de olika stadsdelarna och kranskommunerna samt annonserar på LSSGuiden.

För mer infokontakta oss på telefon, mejl eller sms.