Länkar

Genvägar:
Artiklar
Cedergruppen – daglig verksamhet för dig med Asperger (ASD)
Föreningar & nätverk
Samhällsstöd
Kunskap & forskning
Våra samarbetspartners

Har du hittat en länk som inte fungerar? Vi är mycket tacksamma om du uppmärksammar oss, så att vi kan laga eller ta bort länken! Mejla info@cedergruppen.se med ämne ”Länkfel”.

Artiklar

Cedervillan jobbar för god livskvalitet – Special Nest  2018-11-09
Webbtidningen Special Nest bevakar vad som händer inom neuropsykiatrin. De intervjuade Cedervillan om hur de arbetar och främjar god livskvalitet.

Cedergruppen – daglig verksamhet för dig med Asperger (ASD)

Cedervillan är ett dotterbolag till Cedergruppen, som har fyra dagliga verksamheter. På På den dagliga verksamheten är dina mål utgångspunkt, oavsett om du vill studera, prova olika jobb eller har andra projekt du vill genomföra. För att komma till Cedergruppens hemsida, klicka här.

Upp

Föreningar & nätverk

Riksförbundet Attention. En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Autism- & Aspergerförbundet. Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Aspergerforum. Diskussionsforum för personer med Aspergers syndrom. Rubriker: Att leva som Aspergare. Aspergare & vården. Träffar. Övriga Aspergerfrågor. Intressanta intressen – berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

Upp

Samhällsstöd

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar
En guide har med samlad information om det stöd och den service du eller de i din närhet med funktionsnedsättning kan ta del av för att ha samma möjligheter i vardagsliv som alla andra.

Stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Olika texter:

  • Lättläst information (Autism- & Aspergerförbundet).
  • Lagtexten.
  • I korthet: LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
    funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet
    och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får
    möjlighet att leva som andra. Bland insatserna finns daglig verksamhet.

Aspergercenters vuxenteam. Stöd- och kunskapscenter. En del av Habiliteringen inom Stockholms läns landsting.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam. Stöd- och kunskapscenter. En del av Habiliteringen inom Stockholms läns landsting.

ADHD-center. Stöd- och kunskapscenter. En del av Habiliteringen inom Stockholms läns landsting.

Upp

Kunskap & forskning

ASPI Utbildning. Det här aspergerägda och -drivna företaget utbildar och föreläser om Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. De vänder sig till personer med de tillstånden såväl som till yrkesverksamma. Cedergruppen samarbetar med ASPI för att erbjuda vår personal, våra deltagare, anhöriga och samarbetspartners goda kunskaper. Eller med ASPIs ord: ”Positivt fokus, nya perspektiv, djupare kunskap och inriktning på bra vuxenliv.” Deras sajt har en utbildningskalender.

Andet Förlag. Här säljs böcker som ges ut av ASPI (se ovan).

Pedagogiskt Perspektiv. Ett kunskapsföretag som erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser.  Deras mål är att öka förståelsen för människor med funktionshinder. Några återkommande föreläsare är Gunilla Gerland, Susanne Bejerot och Nåkkve Balldin.

Attention Utbildning.  Riksförbundet Attentions (se ovan) utbildningscenter. De vill förmedla kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom, läs- och skrivsvårigheter, mm.

Forum CARPE.  Här samordnar Stockholms läns 26 kommuner sin verksamhets- och yrkesutveckling inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning. På sajten finns förteckning över aktuella utbildningar – se Kalendarium i deras meny.

Upp

Våra samarbetspartners

Left is Right. Ett IT-företag som levererar välfungerande IT-support till Cedergruppen och många andra företag och vars anställda har autismspektrum-diagnoser (t.ex Asperger). Så här beskriver de sig själva på sin hemsida:

”Arbete med avancerade IT-uppdrag kräver hög kompetens, men även egenskaper som analytisk förmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta koncentrerat med detaljfokus och med hög uthållighet. Våra medarbetare är rekryterade för att de har dessa kunskaper, begåvningar och egenskaper. Vi har utvecklat en arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, som ger förutsättningar för optimal prestation för alla medarbetare. Det är grunden för vår framgång.”

PULSS. Står för Föreningen Privata Utförare inom LSS, en ideell förening där Cedergruppen är medlem. Dess mål är att privata utförare, som Cedergruppen, ska få rimliga förutsättningar att bedriva dagliga verksamheter, boende och liknande. Och att personer med rätt till sånt stöd ska ha en mångfald av bra företag och organisationer att välja mellan. Våra länkar till information om LSS finns under Samhällsstöd.

Upp