Här hittar du information om vilka vi är och vad vi erbjuder. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Att erbjuda ett högkvalitativt boende med en hög grad av anpassning till individuella behov och önskemål samt erbjuda stöd i vardagen på individens villkor och med bibehållen respekt för individens integritet och person.

Att genom utveckling av individuella kompensatoriska strategier överkomma svårigheter i vardagen samt öka individens självständighet och oberoende.

Att i ett tryggt boende utveckla självkänsla, förmågor och på egna villkor ingå i ett socialt sammanhang.

Att tillsammans med personal, enskilt eller i grupp, göra utflykter, ägna sig åt fritidsaktiviteter och få stöd i att delta i meningsfull daglig sysselsättning som studier, arbete eller daglig verksamhet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och på salutogen grund. Vi tror att våra boenden på samma sätt som andra människor behöver ett positivt sammanhang och en begriplig vardag för att kunna utvecklas i enlighet med sina bästa förmågor och känna mening med livet. För att främja motivation och önskad förändring erbjuds motiverande samtal [MI].
Med utgångspunkt i genomförandeplan och individuella behov finns personalstöd för personlig omvårdnad, hushållsarbete, socialt umgänge etc. Personal hjälper dig att strukturera och upprätthålla de vardagliga rutinerna, exempelvis:

Att använda veckoscheman eller kalendern i mobilen och att få påminnelser om dagliga aktiviteter och inplanerade händelser.

Att komma i väg och att komma i tid till sin dagliga sysselsättning, möten och andra aktiviteter.

Att få en fungerande dygnsrytm, äta på regelbundna tider, motionera och i övrigt skaffa sig en sund hälsa och en livsstil som man känner sig nöjd med.

Varje boende har två stödpersoner. Dessa har en samordnande funktion och ger stöd i planering, ekonomi, läkarkontakter, myndighetskontakter, samverkansmöten etc.

Boendet ligger i nyrenoverade lokaler som är utformade efter målgruppens behov. Till våra gemensamma utrymmen hör kök, vardagsrum och tvättstuga. Våra boenden vistas mycket i de gemensamma utrymmena tillsammans med personal och många väljer att äta middagar gemensamt.

Lägenheterna ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena i ett och samma våningsplan. Varje lägenhet har ett sovrum, vardagsrum/kök med diskmaskin samt badrum med dusch och toalett. Planlösningarna ser lite olika ut. Lägenheterna är på 42-53 kvm.

Varannan vecka har vi boenderåd. Här ges möjlighet till diskussioner, att komma med synpunkter och idéer. Två gånger om året kommer styrelseordförande på besök och träffar alla boenden.
Cedervillan är ett dotterbolag till Cedergruppen AB som är ett litet, svenskägt bolag.

Verksamheten är bemannad dygnet runt, på nätterna har vi sovande jour samt vaken natt vid behov. Personalstyrkan består av sex boendesamordnare på heltid som arbetar schemalagd arbetstid samt en enhetschef som har hela sin arbetstid förlagd på verksamheten under vardagar.

I personalgruppen finns följande utbildningar: socionom, beteendevetare, fritidspedagog och grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Språkkompetens: svenska, engelska och arabiska.
Vi har kollektivavtal och all personal har meddelarfrihet och efterforskningsskydd inskrivna i sina anställningsavtal.

På Cedervillan arbetar vi med ledningssystem i kvalitetsarbetet. Det betyder att vi har en plan för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen. Alla medarbetare och deltagare ska vara insatta i hur vårt system för synpunkter och klagomål fungerar och hur vi arbetar för att ta upp synpunkter och klagomål i kvalitetsarbetet.

Årets verksamhetsplan innehåller uppföljningsbara mål som en del i ledningssystemet. Andra delar av ledningssystemet är riskanalys och egenkontroll. Ytterst ansvariga för Cedergruppens ledningssystem för kvalitet är VD och styrelse.

Ledningssystem

Årsredovisning