Här hittar du information om vilka vi är och vad vi erbjuder. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Att erbjuda ett högkvalitativt boende med en hög grad av anpassning till individuella behov och önskemål samt erbjuda stöd i vardagen på individens villkor och med bibehållen respekt för individens integritet och person.

Att genom utveckling av individuella kompensatoriska strategier överkomma svårigheter i vardagen samt öka individens självständighet och oberoende.

Att i ett tryggt boende utveckla självkänsla, förmågor och på egna villkor ingå i ett socialt sammanhang.

Att tillsammans med personal, enskilt eller i grupp, göra utflykter, ägna sig åt fritidsaktiviteter och få stöd i att delta i meningsfull daglig sysselsättning som studier, arbete eller daglig verksamhet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och på salutogen grund. Vi tror att våra boenden på samma sätt som andra människor behöver ett positivt sammanhang och en begriplig vardag för att kunna utvecklas i enlighet med sina bästa förmågor och känna mening med livet. För att främja motivation och önskad förändring erbjuds motiverande samtal [MI].
Med utgångspunkt i genomförandeplan och individuella behov finns personalstöd för personlig omvårdnad, hushållsarbete, socialt umgänge etc. Personal hjälper dig att strukturera och upprätthålla de vardagliga rutinerna, exempelvis:

Att använda veckoscheman eller kalendern i mobilen och att få påminnelser om dagliga aktiviteter och inplanerade händelser.

Att komma i väg och att komma i tid till sin dagliga sysselsättning, möten och andra aktiviteter.

Att få en fungerande dygnsrytm, äta på regelbundna tider, motionera och i övrigt skaffa sig en sund hälsa och en livsstil som man känner sig nöjd med.

Varje boende har två stödpersoner. Dessa har en samordnande funktion och ger stöd i planering, ekonomi, läkarkontakter, myndighetskontakter, samverkansmöten etc.

Boendet ligger i nyrenoverade lokaler som är utformade efter målgruppens behov. Till våra gemensamma utrymmen hör kök, vardagsrum och tvättstuga. Våra boenden vistas mycket i de gemensamma utrymmena tillsammans med personal och många väljer att äta middagar gemensamt.

Lägenheterna ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena i ett och samma våningsplan. Varje lägenhet har ett sovrum, vardagsrum/kök med diskmaskin samt badrum med dusch och toalett. Planlösningarna ser lite olika ut. Lägenheterna är på 42-53 kvm.

Här presenterar vi oss, vi som arbetar på Cedervillan. Våra kontaktuppgifter finns samlade under Kontakt.

Bild på Ulrika Ekmar

Ulrika Ekmar, enhetschef för Cedervillan. Socionom, psykoterapeut (steg 1) och universitetskurser i NPF (neuropsykiatriska funktionsavvikelser), arbetsledning inom vård och omsorg samt motiverande samtal [MI]. Mångårig erfarenhet av arbete med personer som har med NPF på korttidsboende och gruppboende. Jobbat på Cedervillan sedan start, år 2012.

Bild på Roshin Azizi

Roshin Azizi, omsorgspedagog. Högskoleexamen i programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt påbörjat (för tillfället pausad) psykoterapiutbildning (steg 1) med inriktning kognitiv beteendeterapi. Flerårig erfarenhet av arbete som resursvägledare och resursmatchare/coach. Jobbat på Cedervillan sedan 2017.

Bild på Dan Lindén

Dan Lindén, omsorgspedagog. Fritidspedagogexamen. Mångårig erfarenhet av personer som har NPF på boenden, daglig verksamhet och kolloverksamhet. Jobbat på Cedervillan sedan 2013.

 

Bild på Felix Hansen

Felix Hansen, omsorgspedagog. Flera års erfarenhet av arbete med personer som har NPF. Folkhögskoleutbildning i Krishantering och motiverande samtal samt pågående enstaka kurs i psykiatri (15 HP). Började arbeta som timanställd på Cedergruppens dagliga verksamhet och Cedervillan 2015 samt är fast anställd sedan 2017.

Bild på Ninni Solagha

Ninni Solagha, omsorgspedagog. Mångårig erfarenhet  av arbete med personer som har neuropsykiatriska- och psykiatriska funktionsnedsättningar på HVB-hem och som kontaktperson inom socialtjänsten. Utbildad beroendeterapeut. Påbörjade vikariat på Cedervillan 2017 och är fast anställd sedan 2018.

Bild på Jonas Montin

Jonas Montin, omsorgspedagog. Har under hela 2000-talet arbetat med personer som har NPF som personlig assistent, på kollo och i särskola. Läser pågående enstaka kurs i psykiatri (15 HP). Vikarierar under Staffans tjänsteledighet.

Terese-Holm-mindre-storlekv 2 (2)Terese Holm, omsorgspedagog. Beteendevetare. Flerårig erfarenhet av arbete med personer som har NPF på boenden och daglig verksamhet. Började arbeta som timanställd på Cedervillan, har sedan arbetat på Cedergruppens dagliga verksamhet och arbetar nu heltid på Cedervillan sedan 2015.

Ekonomi

Sofie Glifberg, ekonomiansvarig för Cedergruppen och Cedervillan.

Konsulter

Ylva Stenbom, barn- och ungdomspsykiatriker specialiserad inom NPF.

Styrelse

Carl-Johan Ahlström, styrelseordförande.
Christina Cedergren, verksamhetschef.
Per Berggren, civilekonom.

Kontaktuppgifter

Varannan vecka har vi boenderåd. Här ges möjlighet till diskussioner, att komma med synpunkter och idéer. Två gånger om året kommer styrelseordförande på besök och träffar alla boenden.
Cedervillan är ett dotterbolag till Cedergruppen AB som är ett litet, svenskägt bolag.

Verksamheten är bemannad dygnet runt, på nätterna har vi sovande jour samt vaken natt vid behov. Personalstyrkan består av sex boendesamordnare på heltid som arbetar schemalagd arbetstid samt en enhetschef som har hela sin arbetstid förlagd på verksamheten under vardagar.

I personalgruppen finns följande utbildningar: socionom, beteendevetare, lärare, fritidspedagog och grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Språkkompetens: svenska, engelska, ungerska, arabiska, turkmenska och vietnamesiska.

Vi har kollektivavtal och all personal har meddelarfrihet och efterforskningsskydd inskrivna i sina anställningsavtal.

På Cedervillan arbetar vi med ledningssystem i kvalitetsarbetet. Det betyder att vi har en plan för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen. Alla medarbetare och deltagare ska vara insatta i hur vårt system för synpunkter och klagomål fungerar och hur vi arbetar för att ta upp synpunkter och klagomål i kvalitetsarbetet.

Årets verksamhetsplan innehåller uppföljningsbara mål som en del i ledningssystemet. Andra delar av ledningssystemet är riskanalys och egenkontroll. Ytterst ansvariga för Cedergruppens ledningssystem för kvalitet är VD och styrelse.

Ledningssystem

Årsredovisning